DataTableReader.Close Metoda

Definicja

Zamyka bieżący DataTableReader.Closes the current DataTableReader.

public:
 override void Close();
public override void Close ();
override this.Close : unit -> unit
Public Overrides Sub Close ()

Uwagi

Wywołanie Close() na zamkniętym obiekcie DataTableReader nie zgłasza błędu.Calling Close() on a closed DataTableReader object does not raise an error.

Dotyczy