IDataReader.Close Metoda

Definicja

Zamyka obiekt IDataReader.Closes the IDataReader Object.

public:
 void Close();
public void Close ();
abstract member Close : unit -> unit
Public Sub Close ()

Uwagi

Należy jawnie wywołać metodę Close podczas korzystania z IDataReader, aby użyć skojarzonych IDbConnection do dowolnego innego celu.You must explicitly call the Close method when you are through using the IDataReader to use the associated IDbConnection for any other purpose.

Dotyczy