IDataRecord.GetString(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość ciągu określonego pola.Gets the string value of the specified field.

public:
 System::String ^ GetString(int i);
public string GetString (int i);
abstract member GetString : int -> string
Public Function GetString (i As Integer) As String

Parametry

i
Int32

Indeks pola do znalezienia.The index of the field to find.

Zwraca

Wartość ciągu określonego pola.The string value of the specified field.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount.The index passed was outside the range of 0 through FieldCount.

Dotyczy