EntityReference<TEntity> Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy EntityReference<TEntity>.Creates a new instance of EntityReference<TEntity>.

public:
 EntityReference();
public EntityReference ();
Public Sub New ()

Dotyczy