RelatedEnd.RelationshipName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę relacji, w której uczestniczą pokrewne zakończenie.Gets the name of the relationship in which this related end participates.

public:
 property System::String ^ RelationshipName { System::String ^ get(); };
public string RelationshipName { get; }
member this.RelationshipName : string
Public ReadOnly Property RelationshipName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa relacji, w której RelatedEnd uczestniczy.The name of the relationship in which this RelatedEnd participates. Nazwa relacji nie jest kwalifikowana dla przestrzeni nazw.The relationship name is not namespace qualified.

Implementuje

Dotyczy