OracleBinary.Concat(OracleBinary, OracleBinary) Metoda

Definicja

Łączy dwie OracleBinary struktury, aby utworzyć nową OracleBinary strukturę.Concatenates two OracleBinary structures to create a new OracleBinary structure.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBinary Concat(System::Data::OracleClient::OracleBinary x, System::Data::OracleClient::OracleBinary y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBinary Concat (System.Data.OracleClient.OracleBinary x, System.Data.OracleClient.OracleBinary y);
static member Concat : System.Data.OracleClient.OracleBinary * System.Data.OracleClient.OracleBinary -> System.Data.OracleClient.OracleBinary
Public Shared Function Concat (x As OracleBinary, y As OracleBinary) As OracleBinary

Parametry

x
OracleBinary

OracleBinary Struktura.An OracleBinary structure.

y
OracleBinary

OracleBinary Struktura.An OracleBinary structure.

Zwraca

Struktura zawierająca połączone wartości x parametrów i y. OracleBinaryAn OracleBinary structure with the concatenated values of the x and y parameters.

Dotyczy