OracleBoolean.And(OracleBoolean, OracleBoolean) Metoda

Definicja

Oblicza bitowe i dwie określone OracleBoolean struktury.Computes the bitwise AND of two specified OracleBoolean structures.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean And(System::Data::OracleClient::OracleBoolean x, System::Data::OracleClient::OracleBoolean y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean And (System.Data.OracleClient.OracleBoolean x, System.Data.OracleClient.OracleBoolean y);
static member And : System.Data.OracleClient.OracleBoolean * System.Data.OracleClient.OracleBoolean -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function And (x As OracleBoolean, y As OracleBoolean) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleBoolean

OracleBoolean Struktura.An OracleBoolean structure.

y
OracleBoolean

OracleBoolean Struktura.An OracleBoolean structure.

Zwraca

Wynik operacji logicznej i, jak pokazano w poniższej tabeli.The result of the logical AND operation as shown in the following table.

WartośćxValue of x WartośćyValue of y WynikResult
truetruetrue
truefalsefalse
falsefalsefalse
trueunknownunknown
falseunknownfalse
unknownunknownunknown

Dotyczy