OracleBoolean.Xor(OracleBoolean, OracleBoolean) Metoda

Definicja

Wykonuje bitową operację na wyłączność lub w podanych parametrach.Performs a bitwise exclusive-OR operation on the supplied parameters.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean Xor(System::Data::OracleClient::OracleBoolean x, System::Data::OracleClient::OracleBoolean y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean Xor (System.Data.OracleClient.OracleBoolean x, System.Data.OracleClient.OracleBoolean y);
static member Xor : System.Data.OracleClient.OracleBoolean * System.Data.OracleClient.OracleBoolean -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function Xor (x As OracleBoolean, y As OracleBoolean) As OracleBoolean

Parametry

x
OracleBoolean

OracleBoolean Struktura.An OracleBoolean structure.

y
OracleBoolean

OracleBoolean Struktura.An OracleBoolean structure.

Zwraca

OracleBoolean

Wyniki operacji logicznej XOR, jak pokazano w poniższej tabeli.The results of the logical XOR operation as shown in the following table.

WartośćxValue of x WartośćyValue of y WynikResult
truetruefalse
truefalsetrue
falsefalsefalse
trueunknownunknown
falseunknownunknown
unknownunknownunknown

Dotyczy