OracleException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Ustawia SerializationInfo z informacjami o wyjątku.Sets the SerializationInfo with information about the exception.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ si, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo si, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overrides Sub GetObjectData (si As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

si
SerializationInfo

Obiekt SerializationInfo zawierający dane zserializowanego obiektu dotyczące zgłaszanego wyjątku.The SerializationInfo that holds the serialized object data about the exception being thrown.

context
StreamingContext

Obiekt StreamingContext zawierający informacje kontekstowe dotyczące źródła lub miejsca docelowego.The StreamingContext that contains contextual information about the source or destination.

Dotyczy