OracleLob.EndBatch Metoda

Definicja

Umożliwia wyzwalaczom po stronie serwera wznowienie uruchamiania po wykonaniu wielu operacji zapisu.Allows server-side triggers to resume firing after performing multiple write operations.

public:
 void EndBatch();
public void EndBatch ();
member this.EndBatch : unit -> unit
Public Sub EndBatch ()

Wyjątki

Połączenie jest zamknięte.The connection is closed.

Obiekt został zamknięty lub usunięty.The object was closed or disposed.

Wystąpił błąd programu Oracle.An Oracle error has occurred.

Uwagi

Wywołaj BeginBatch metodę przed rozpoczęciem wykonywania operacji zapisu na OracleLob .Call the BeginBatch method before you begin performing write operations on the OracleLob.

Dotyczy