OracleLob.Flush Metoda

Definicja

Obecnie nie jest obsługiwane.Not currently supported.

public:
 override void Flush();
public override void Flush ();
override this.Flush : unit -> unit
Public Overrides Sub Flush ()

Uwagi

Ta metoda nie działa w tej wersji.In this release, this method is not functional.

Dotyczy