OracleLobOpenMode Wyliczenie

Definicja

Określa, czy OracleLob powinien być otwarty w trybie tylko do odczytu, czy do odczytu i zapisu.Specifies whether an OracleLob should be opened in read-only or read/write mode.

public enum class OracleLobOpenMode
public enum OracleLobOpenMode
type OracleLobOpenMode = 
Public Enum OracleLobOpenMode
Dziedziczenie
OracleLobOpenMode

Pola

ReadOnly 1

OracleLobJest otwarty w trybie tylko do odczytu.The OracleLob is opened in read-only mode.

ReadWrite 2

OracleLobJest otwarty w trybie do odczytu/zapisu.The OracleLob is opened in read/write mode.

Dotyczy