OracleParameterCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy OracleParameterCollection.Initializes a new instance of the OracleParameterCollection class.

public:
 OracleParameterCollection();
public OracleParameterCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy