OracleParameterCollection.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy OracleParameterCollection ma stały rozmiar.Gets a value that indicates whether the OracleParameterCollection has a fixed size.

public:
 property bool IsFixedSize { bool get(); };
public:
 virtual property bool IsFixedSize { bool get(); };
public bool IsFixedSize { get; }
public override bool IsFixedSize { get; }
member this.IsFixedSize : bool
Public ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean
Public Overrides ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zwraca true czy OracleParameterCollection ma stały rozmiar, false w przeciwnym razie.Returns true if the OracleParameterCollection has a fixed size, false otherwise.

Implementuje

Dotyczy