OracleParameterCollection.Remove Metoda

Definicja

Usuwa określony OracleParameter obiekt z kolekcji.Removes the specified OracleParameter object from the collection.

Przeciążenia

Remove(OracleParameter)

Usuwa określony OracleParameter obiekt z kolekcji.Removes the specified OracleParameter object from the collection.

Remove(Object)

Usuwa określony OracleParameter obiekt z kolekcji.Removes the specified OracleParameter object from the collection.

Remove(OracleParameter)

Usuwa określony OracleParameter obiekt z kolekcji.Removes the specified OracleParameter object from the collection.

public:
 void Remove(System::Data::OracleClient::OracleParameter ^ value);
public void Remove (System.Data.OracleClient.OracleParameter value);
override this.Remove : System.Data.OracleClient.OracleParameter -> unit
Public Sub Remove (value As OracleParameter)

Parametry

value
OracleParameter

OracleParameterObiekt, który ma zostać usunięty z kolekcji.A OracleParameter object to remove from the collection.

Dotyczy

Produkt Wprowadzono

Remove(Object)

Usuwa określony OracleParameter obiekt z kolekcji.Removes the specified OracleParameter object from the collection.

public:
 virtual void Remove(System::Object ^ value);
public:
 override void Remove(System::Object ^ value);
public void Remove (object value);
public override void Remove (object value);
abstract member Remove : obj -> unit
override this.Remove : obj -> unit
override this.Remove : obj -> unit
Public Sub Remove (value As Object)
Public Overrides Sub Remove (value As Object)

Parametry

value
Object

ObjectObiekt, który ma zostać usunięty z kolekcji.A Object object to remove from the collection.

Implementuje

Dotyczy

Produkt Wprowadzono