OracleParameterCollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do OracleParameterCollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the OracleParameterCollection.

public:
 property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public:
 virtual property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public object SyncRoot { get; }
public override object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public ReadOnly Property SyncRoot As Object
Public Overrides ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do OracleParameterCollection .An object that can be used to synchronize access to the OracleParameterCollection.

Implementuje

Dotyczy