OraclePermission.ToXml Metoda

Definicja

Tworzy Kodowanie XML obiektu zabezpieczeń i jego bieżący stan.Creates an XML encoding of the security object and its current state.

public:
 override System::Security::SecurityElement ^ ToXml();
public override System.Security.SecurityElement ToXml ();
override this.ToXml : unit -> System.Security.SecurityElement
Public Overrides Function ToXml () As SecurityElement

Zwraca

SecurityElement

Kodowanie XML obiektu zabezpieczeń, w tym informacje o stanie.An XML encoding of the security object, including any state information.

Dotyczy

Zobacz też