OracleString.LessThanOrEqual(OracleString, OracleString) Metoda

Definicja

Wykonuje logiczne porównanie dwóch OracleString operandów, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze lub równe drugiemu.Performs a logical comparison of the two OracleString operands to determine if the first is less than or equal to the second.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean LessThanOrEqual(System::Data::OracleClient::OracleString x, System::Data::OracleClient::OracleString y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean LessThanOrEqual (System.Data.OracleClient.OracleString x, System.Data.OracleClient.OracleString y);
static member LessThanOrEqual : System.Data.OracleClient.OracleString * System.Data.OracleClient.OracleString -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function LessThanOrEqual (x As OracleString, y As OracleString) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

FalseTo OracleBoolean oznacza True , że jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze lub równe drugie wystąpienie, w przeciwnym razie.An OracleBoolean that is True if the first instance is less than or equal to the second instance, otherwise False. Jeśli jedno z OracleString wystąpień ma wartość null, jest to OracleBoolean Value. NullIf either instance of OracleString is null, the Value of the OracleBoolean will be Null.

Dotyczy