OracleTimeSpan.GreaterThanOrEqual(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia, OracleTimeSpan Aby określić, czy pierwsze jest większe lub równe drugiemu.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean GreaterThanOrEqual(System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan x, System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean GreaterThanOrEqual (System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan x, System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan y);
static member GreaterThanOrEqual : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan * System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Function GreaterThanOrEqual (x As OracleTimeSpan, y As OracleTimeSpan) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

OracleBoolean

To OracleBoolean oznacza, że True Jeśli pierwsze wystąpienie jest większe lub równe drugie wystąpienie, w przeciwnym razie False . Jeśli jedno z wystąpień OracleTimeSpan ma wartość null, jest to Value OracleBoolean Null .

Dotyczy