OracleTimeSpan.Null Pole

Definicja

Reprezentuje wartość null, która może być przypisana do Value właściwości wystąpienia OracleTimeSpan struktury.Represents a null value that can be assigned to the Value property of an instance of the OracleTimeSpan structure.

public: static initonly System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan Null;
public static readonly System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan Null;
 staticval mutable Null : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan
Public Shared ReadOnly Null As OracleTimeSpan 

Wartość pola

Uwagi

Nulldziała jako stała dla OracleTimeSpan struktury.Null functions as a constant for the OracleTimeSpan structure.

Dotyczy