OracleTimeSpan.LessThanOrEqual(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia, OracleTimeSpan Aby określić, czy pierwsze jest mniejsze niż lub równe drugiemu.

public:
 static System::Data::OracleClient::OracleBoolean operator <=(System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan x, System::Data::OracleClient::OracleTimeSpan y);
public static System.Data.OracleClient.OracleBoolean operator <= (System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan x, System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan y);
static member ( <= ) : System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan * System.Data.OracleClient.OracleTimeSpan -> System.Data.OracleClient.OracleBoolean
Public Shared Operator <= (x As OracleTimeSpan, y As OracleTimeSpan) As OracleBoolean

Parametry

Zwraca

OracleBoolean

To OracleBoolean oznacza, że True Jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze lub równe drugie wystąpienie, w przeciwnym razie False . Jeśli jedno z wystąpień OracleTimeSpan ma wartość null, Value jest to OracleBoolean Null .

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora to OracleTimeSpan.LessThanOrEqual(OracleTimeSpan, OracleTimeSpan)

Dotyczy