ProjectedWrapper7 Konstruktor

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy ProjectedWrapper7.Creates a new instance of the ProjectedWrapper7 class.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 ProjectedWrapper7();
public ProjectedWrapper7 ();
Public Sub New ()

Dotyczy