SqlErrorCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację przez SqlErrorCollection .Returns an enumerator that iterates through the SqlErrorCollection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

IEnumeratorDla SqlErrorCollection .An IEnumerator for the SqlErrorCollection.

Implementuje

Uwagi

Moduły wyliczające mogą służyć do odczytu danych w kolekcji, ale nie mogą być używane do modyfikowania źródłowej kolekcji.Enumerators can be used to read the data in a collection, but they cannot be used to modify the underlying collection.

Dotyczy