SqlByte.Modulus(SqlByte, SqlByte) Operator

Definicja

Oblicza resztę po podzieleniu jej pierwszego operandu SqlByte przez drugi.Computes the remainder after dividing its first SqlByte operand by its second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlByte operator %(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlByte operator % (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member ( % ) : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared Operator Mod (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlByte

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

Struktura SqlByte, której Value zawiera resztę.A SqlByte structure whose Value contains the remainder.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlByte.Mod(SqlByte, SqlByte)The equivalent method for this operator is SqlByte.Mod(SqlByte, SqlByte)

Dotyczy

Zobacz też