SqlDouble(Double) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie struktury SqlDouble przy użyciu podanego podwójnego parametru, aby ustawić nową właściwość Value struktury SqlDouble.Initializes a new instance of the SqlDouble structure using the supplied double parameter to set the new SqlDouble structure's Value property.

public:
 SqlDouble(double value);
public SqlDouble (double value);
new System.Data.SqlTypes.SqlDouble : double -> System.Data.SqlTypes.SqlDouble
Public Sub New (value As Double)

Parametry

value
Double

Podwójna, której wartość zostanie użyta dla nowego SqlDouble.A double whose value will be used for the new SqlDouble.

Dotyczy

Zobacz też