SqlInt32.BitwiseAnd(SqlInt32, SqlInt32) Metoda

Definicja

Oblicza wartość bitową i jej operandy SqlInt32.Computes the bitwise AND of its SqlInt32 operands.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlInt32 BitwiseAnd(System::Data::SqlTypes::SqlInt32 x, System::Data::SqlTypes::SqlInt32 y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlInt32 BitwiseAnd (System.Data.SqlTypes.SqlInt32 x, System.Data.SqlTypes.SqlInt32 y);
static member BitwiseAnd : System.Data.SqlTypes.SqlInt32 * System.Data.SqlTypes.SqlInt32 -> System.Data.SqlTypes.SqlInt32
Public Shared Function BitwiseAnd (x As SqlInt32, y As SqlInt32) As SqlInt32

Parametry

x
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

y
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

Zwraca

Struktura SqlInt32, która zawiera wyniki operacji bitowe i.A SqlInt32 structure that contains the results of the bitwise AND operation.

Dotyczy

Zobacz też