SqlInt32.Multiply(SqlInt32, SqlInt32) Operator

Definicja

Oblicza iloczyn dwóch SqlInt32 parametrów.Computes the product of the two SqlInt32 parameters.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlInt32 operator *(System::Data::SqlTypes::SqlInt32 x, System::Data::SqlTypes::SqlInt32 y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlInt32 operator * (System.Data.SqlTypes.SqlInt32 x, System.Data.SqlTypes.SqlInt32 y);
static member ( * ) : System.Data.SqlTypes.SqlInt32 * System.Data.SqlTypes.SqlInt32 -> System.Data.SqlTypes.SqlInt32
Public Shared Operator * (x As SqlInt32, y As SqlInt32) As SqlInt32

Parametry

x
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

y
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

Zwraca

Struktura SqlInt32, której Value zawiera iloczyn dwóch parametrów.A SqlInt32 structure whose Value contains the product of the two parameters.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlInt32.Multiply(SqlInt32, SqlInt32)The equivalent method for this operator is SqlInt32.Multiply(SqlInt32, SqlInt32)

Dotyczy

Zobacz też