SqlInt64.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość tej struktury SqlInt64.Gets the value of this SqlInt64 structure. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property long Value { long get(); };
public long Value { get; }
member this.Value : int64
Public ReadOnly Property Value As Long

Wartość właściwości

Długa liczba całkowita reprezentująca wartość tej struktury SqlInt64.A long integer representing the value of this SqlInt64 structure.

Dotyczy

Zobacz też