SqlString.IgnoreCase Pole

Definicja

Określa, że porównania SqlString powinny ignorować wielkość liter.Specifies that SqlString comparisons should ignore case.

public: static initonly int IgnoreCase;
public static readonly int IgnoreCase;
 staticval mutable IgnoreCase : int
Public Shared ReadOnly IgnoreCase As Integer 

Wartość pola

Uwagi

IgnoreCase działa jako stała dla klasy SqlString.IgnoreCase functions as a constant for the SqlString class.

Dotyczy

Zobacz też