TypedTableBase<T> Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie TypedTableBase<T>.Initializes a new TypedTableBase<T>.

Przeciążenia

TypedTableBase<T>()

Inicjuje nowe wystąpienie TypedTableBase<T>.Initializes a new TypedTableBase<T>. Ta metoda obsługuje generowanie obiektów typuDataTable przez program Visual Studio i narzędzie .NET Framework XSD. exe.This method supports typed-DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool. Ten typ nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This type is not intended to be used directly from your code.

TypedTableBase<T>(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie TypedTableBase<T>.Initializes a new TypedTableBase<T>. Ta metoda obsługuje generowanie obiektów typuDataTable przez program Visual Studio i narzędzie .NET Framework XSD. exe.This method supports typed-DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool. Ta metoda nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.This method is not intended to be used directly from your code.

TypedTableBase<T>()

Inicjuje nowe wystąpienie TypedTableBase<T>.Initializes a new TypedTableBase<T>. Ta metoda obsługuje generowanie obiektów typuDataTable przez program Visual Studio i narzędzie .NET Framework XSD. exe.This method supports typed-DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool. Ten typ nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This type is not intended to be used directly from your code.

protected:
 TypedTableBase();
protected TypedTableBase ();
Protected Sub New ()

TypedTableBase<T>(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie TypedTableBase<T>.Initializes a new TypedTableBase<T>. Ta metoda obsługuje generowanie obiektów typuDataTable przez program Visual Studio i narzędzie .NET Framework XSD. exe.This method supports typed-DataTable object generation by Visual Studio and the XSD.exe .NET Framework tool. Ta metoda nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio w kodzie.This method is not intended to be used directly from your code.

protected:
 TypedTableBase(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected TypedTableBase (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new System.Data.TypedTableBase<'T (requires 'T :> System.Data.DataRow)> : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> System.Data.TypedTableBase<'T (requires 'T :> System.Data.DataRow)>
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

SerializationInfo, który zawiera dane służące do konstruowania obiektu.A SerializationInfo that contains data to construct the object.

context
StreamingContext

Kontekst przesyłania strumieniowego dla deserializowanego obiektu.The streaming context for the object being deserialized.

Dotyczy