DeploymentException Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeploymentException.Initializes a new instance of the DeploymentException class.

Przeciążenia

DeploymentException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeploymentException.Initializes a new instance of the DeploymentException class.

DeploymentException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeploymentException.Initializes a new instance of the DeploymentException class.

DeploymentException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeploymentException.Initializes a new instance of the DeploymentException class.

DeploymentException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeploymentException.Initializes a new instance of the DeploymentException class.

DeploymentException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeploymentException.Initializes a new instance of the DeploymentException class.

public:
 DeploymentException();
public DeploymentException ();
Public Sub New ()

DeploymentException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeploymentException.Initializes a new instance of the DeploymentException class.

public:
 DeploymentException(System::String ^ message);
public DeploymentException (string message);
new System.Deployment.Application.DeploymentException : string -> System.Deployment.Application.DeploymentException
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String

Reprezentuje tekst jako serię znaków Unicode.Represents text as a series of Unicode characters.

DeploymentException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeploymentException.Initializes a new instance of the DeploymentException class.

protected:
 DeploymentException(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext);
protected DeploymentException (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
new System.Deployment.Application.DeploymentException : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> System.Deployment.Application.DeploymentException
Protected Sub New (serializationInfo As SerializationInfo, streamingContext As StreamingContext)

Parametry

serializationInfo
SerializationInfo

Przechowuje wszystkie dane, które są konieczne do serializacji lub deserializacji obiektu.Stores all the data needed to serialize or deserialize an object. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

streamingContext
StreamingContext

Opisuje źródło i miejsce docelowe danego serializowanego strumienia i udostępnia dodatkowy kontekst zdefiniowany przez wywołującego.Describes the source and destination of a given serialized stream, and provides an additional caller-defined context.

DeploymentException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DeploymentException.Initializes a new instance of the DeploymentException class.

public:
 DeploymentException(System::String ^ message, Exception ^ innerException);
public DeploymentException (string message, Exception innerException);
new System.Deployment.Application.DeploymentException : string * Exception -> System.Deployment.Application.DeploymentException
Public Sub New (message As String, innerException As Exception)

Parametry

message
String

Reprezentuje tekst jako serię znaków Unicode.Represents text as a series of Unicode characters.

innerException
Exception

Reprezentuje błędy występujące podczas wykonywania aplikacji.Represents errors that occur during application execution.

Dotyczy