ActivityKind Wyliczenie

Definicja

Opisuje relację między działaniem, jego elementami nadrzędnymi i jego elementami podrzędnymi w śladie.Describes the relationship between the activity, its parents and its children in a trace.

public enum class ActivityKind
public enum ActivityKind
type ActivityKind = 
Public Enum ActivityKind
Dziedziczenie
ActivityKind

Pola

Client 2

Żądanie wychodzące do składnika zewnętrznego.Outgoing request to the external component.

Consumer 4

Dane wyjściowe odebrane ze składnika zewnętrznego.Output received from an external component.

Internal 0

Operacja wewnętrzna w aplikacji, w przeciwieństwie do operacji ze zdalnymi rodzicami lub elementami podrzędnymi.Internal operation within an application, as opposed to operations with remote parents or children. Jest to wartość domyślna.This is the default value.

Producer 3

Dane wyjściowe dostarczone do składników zewnętrznych.Output provided to external components.

Server 1

Żądania przychodzące z składnika zewnętrznego.Requests incoming from external component.

Dotyczy