ActivitySpanId.Equality(ActivitySpanId, ActivitySpanId) Operator

Definicja

Określa, czy dwa określone ActivitySpanId wystąpienia mają tę samą wartość.Determines whether two specified ActivitySpanId instances have the same value.

public:
 static bool operator ==(System::Diagnostics::ActivitySpanId spanId1, System::Diagnostics::ActivitySpanId spandId2);
public static bool operator == (System.Diagnostics.ActivitySpanId spanId1, System.Diagnostics.ActivitySpanId spandId2);
static member ( = ) : System.Diagnostics.ActivitySpanId * System.Diagnostics.ActivitySpanId -> bool
Public Shared Operator == (spanId1 As ActivitySpanId, spandId2 As ActivitySpanId) As Boolean

Parametry

spanId1
ActivitySpanId

Pierwsze wystąpienie do porównania.The first instance to compare.

spandId2
ActivitySpanId

Drugie wystąpienie do porównania.The second instance to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli SpanId jest taka spanId1 sama jak SpanId spandId2 ; w przeciwnym razie false .true if the SpanId of spanId1 is the same as the SpanId of spandId2; otherwise, false.

Dotyczy