ActivitySpanId.Inequality(ActivitySpanId, ActivitySpanId) Operator

Definicja

Określ, czy dwa określone ActivitySpanId wystąpienia mają nierówne wartości.Determine whether two specified ActivitySpanId instances have unequal values.

public:
 static bool operator !=(System::Diagnostics::ActivitySpanId spanId1, System::Diagnostics::ActivitySpanId spandId2);
public static bool operator != (System.Diagnostics.ActivitySpanId spanId1, System.Diagnostics.ActivitySpanId spandId2);
static member op_Inequality : System.Diagnostics.ActivitySpanId * System.Diagnostics.ActivitySpanId -> bool
Public Shared Operator != (spanId1 As ActivitySpanId, spandId2 As ActivitySpanId) As Boolean

Parametry

spanId1
ActivitySpanId

Pierwsze wystąpienie do porównania.The first instance to compare.

spandId2
ActivitySpanId

Drugie wystąpienie do porównania.The second instance to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli SpanId spanId1 różni się od SpanId spandId2 ; w przeciwnym razie, false .true if the SpanId of spanId1 is different from the SpanId of spandId2; otherwise, false.

Dotyczy