ActivitySpanId.ToHexString Metoda

Definicja

Zwraca 16-znakowy ciąg szesnastkowy reprezentujący ten identyfikator zakresu.Returns a 16-character hexadecimal string that represents this span ID.

public:
 System::String ^ ToHexString();
public string ToHexString ();
member this.ToHexString : unit -> string
Public Function ToHexString () As String

Zwraca

String

16-znakowy Reprezentacja ciągu szesnastkowego tego identyfikatora zakresu.The 16-character hexadecimal string representation of this span ID.

Dotyczy