ActivitySpanId.ToString Metoda

Definicja

Zwraca 16-znakowy ciąg szesnastkowy reprezentujący ten identyfikator zakresu.Returns a 16-character hexadecimal string that represents this span ID.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

String

16-znakowy Reprezentacja ciągu szesnastkowego tego identyfikatora zakresu.The 16-character hexadecimal string representation of this span ID.

Dotyczy