ActivityTagsCollection.Values Właściwość

Definicja

Pobierz listę wartości wszystkich przechowywanych tagów.Get the list of the values of all stored tags.

public:
 property System::Collections::Generic::ICollection<System::Object ^> ^ Values { System::Collections::Generic::ICollection<System::Object ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.ICollection<object?> Values { get; }
member this.Values : System.Collections.Generic.ICollection<obj>
Public ReadOnly Property Values As ICollection(Of Object)

Wartość właściwości

ICollection<Object>

Implementuje

Dotyczy