EventLog.Close Metoda

Definicja

Zamyka dziennik zdarzeń i zwalnia uchwyty odczytu i zapisu.Closes the event log and releases read and write handles.

public:
 void Close();
public void Close ();
member this.Close : unit -> unit
Public Sub Close ()

Wyjątki

Dojście do odczytu lub zapis dziennika zdarzeń nie zostało pomyślnie wydane.The event log's read handle or write handle was not released successfully.

Uwagi

CloseMetoda jest wywoływana przez metodę chronioną Dispose .The Close method is called by the protected Dispose method. Nie trzeba wywoływać Close przed wywołaniem metody Dispose .You do not need to invoke Close before calling Dispose.

Dotyczy

Zobacz też