PresentationTraceLevel Wyliczenie

Definicja

Opisuje poziom szczegółowości śledzenia określonego obiektu.Describes the level of detail to trace about a particular object.

public enum class PresentationTraceLevel
public enum PresentationTraceLevel
type PresentationTraceLevel = 
Public Enum PresentationTraceLevel
Dziedziczenie
PresentationTraceLevel

Pola

High 3

Śledzi wszystkie informacje dodatkowe.Traces all additional information.

Low 1

Śledzi kilka dodatkowych informacji.Traces some additional information.

Medium 2

Śledzi średnią ilość dodatkowych informacji.Traces a medium amount of additional information.

None 0

Ślady nie są dostępne.Traces no available additional information.

Przykłady

Po uruchomieniu aplikacji, która zawiera poniższy kod XAML w debugerze, okno dane wyjściowe zawiera wiersze informacji opisujące stan i ocenę powiązania:If you run the application that contains the following XAML under a debugger, the output window provides lines of information describing the status and evaluation of the binding:

<Window
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 xmlns:diag="clr-namespace:System.Diagnostics;assembly=WindowsBase"
 xmlns:src="clr-namespace:SDKSample">
 <Window.Resources>
  <src:Person x:Key="myDataSource" PersonName="Joe"/>
 </Window.Resources>
<TextBox>
  <TextBox.Text>
    <Binding Source="{StaticResource myDataSource}" Path="PersonName"
         diag:PresentationTraceSources.TraceLevel="High"/>
  </TextBox.Text>
</TextBox>
</Window>

Uwagi

PresentationTraceLevel wprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.PresentationTraceLevel is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy

Zobacz też