Process.PeakPagedMemorySize Właściwość

Definicja

Przestroga

This property has been deprecated. Please use System.Diagnostics.Process.PeakPagedMemorySize64 instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Przestroga

This property has been deprecated. Please use System.Diagnostics.Process.PeakPagedMemorySize64 instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Przestroga

Use PeakPagedMemorySize64

Pobiera maksymalną ilość pamięci w pliku stronicowania pamięci wirtualnej (w bajtach) używanej przez skojarzony proces.Gets the maximum amount of memory in the virtual memory paging file, in bytes, used by the associated process.

public:
 property int PeakPagedMemorySize { int get(); };
[System.Obsolete("This property has been deprecated.  Please use System.Diagnostics.Process.PeakPagedMemorySize64 instead.  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public int PeakPagedMemorySize { get; }
public int PeakPagedMemorySize { get; }
[System.Obsolete("This property has been deprecated.  Please use System.Diagnostics.Process.PeakPagedMemorySize64 instead.  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public int PeakPagedMemorySize { get; }
[System.Obsolete("Use PeakPagedMemorySize64")]
public int PeakPagedMemorySize { get; }
[<System.Obsolete("This property has been deprecated.  Please use System.Diagnostics.Process.PeakPagedMemorySize64 instead.  https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
member this.PeakPagedMemorySize : int
member this.PeakPagedMemorySize : int
[<System.Obsolete("This property has been deprecated.  Please use System.Diagnostics.Process.PeakPagedMemorySize64 instead.  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
member this.PeakPagedMemorySize : int
[<System.Obsolete("Use PeakPagedMemorySize64")>]
member this.PeakPagedMemorySize : int
Public ReadOnly Property PeakPagedMemorySize As Integer

Wartość właściwości

Int32

Maksymalna ilość pamięci (w bajtach) przydzielonej przez skojarzony proces, który można zapisać w pliku stronicowania pamięci wirtualnej.The maximum amount of memory, in bytes, allocated by the associated process that could be written to the virtual memory paging file.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też