ProcessThreadCollection.Insert(Int32, ProcessThread) Metoda

Definicja

Wstawia wątek procesu w określonej lokalizacji w kolekcji.Inserts a process thread at the specified location in the collection.

public:
 void Insert(int index, System::Diagnostics::ProcessThread ^ thread);
public void Insert (int index, System.Diagnostics.ProcessThread thread);
member this.Insert : int * System.Diagnostics.ProcessThread -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, thread As ProcessThread)

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) wskazujący lokalizację, w której ma zostać wstawiony wątek.The zero-based index indicating the location at which to insert the thread.

thread
ProcessThread

Wątek, który ma zostać wstawiony do kolekcji.The thread to insert into the collection.

Dotyczy