GroupScope Wyliczenie

Definicja

Określa zakres podmiotu zabezpieczeń grupy.Specifies the scope of the group principal.

public enum class GroupScope
public enum GroupScope
type GroupScope = 
Public Enum GroupScope
Dziedziczenie
GroupScope

Pola

Global 1

Zakres grupy to Global.The group's scope is global. Ten typ grupy jest obsługiwany w AD DS.This group type is supported on AD DS. Gdy grupa globalna jest określona za pomocą katalogu AD LDS, Local zostanie utworzona grupa.When a global group is specified with an AD LDS directory, a Local group is created instead.

Local 0

Zakres grupy jest lokalny.The scope of the group is local. Ten typ grupy jest obsługiwany w AD DS i AD LDS.This group type is supported on AD DS and AD LDS.

Universal 2

Zakresem grupy jest uniwersalny.The scope of the group is universal. Ten typ grupy jest obsługiwany w AD DS i AD LDS.This group type is supported on AD DS and AD LDS.

Dotyczy