PathData Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy PathData.Initializes a new instance of the PathData class.

public:
 PathData();
public PathData ();
Public Sub New ()

Dotyczy