Font.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Wypełnia dane, SerializationInfo które są konieczne do serializacji obiektu docelowego.Populates a SerializationInfo with the data needed to serialize the target object.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ si, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo si, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
abstract member System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Sub GetObjectData (si As SerializationInfo, context As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametry

si
SerializationInfo

SerializationInfoDo wypełnienia danymi.The SerializationInfo to populate with data.

context
StreamingContext

Miejsce docelowe (zobacz StreamingContext ) dla tej serializacji.The destination (see StreamingContext) for this serialization.

Implementuje

Dotyczy