Icon.Width Właściwość

Definicja

Pobiera szerokość tego Icon.Gets the width of this Icon.

public:
 property int Width { int get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int Width { get; }
public int Width { get; }
member this.Width : int
Public ReadOnly Property Width As Integer

Wartość właściwości

Szerokość tego Icon.The width of this Icon.

Atrybuty

Dotyczy