Pen.Finalize Metoda

Definicja

Umożliwia obiektowi podjęcie próby zwolnienia zasobów i wykonywanie innych operacji czyszczenia przed odinstalowaniem ich przez wyrzucanie elementów bezużytecznych.Allows an object to try to free resources and perform other cleanup operations before it is reclaimed by garbage collection.

!Pen ()
~Pen ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Dotyczy