Pen.TranslateTransform Metoda

Definicja

Tłumaczy lokalną transformację geometryczną o określone wymiary.Translates the local geometric transformation by the specified dimensions. Ta metoda dołącza tłumaczenie do transformacji.This method prepends the translation to the transformation.

Przeciążenia

TranslateTransform(Single, Single, MatrixOrder)

Tłumaczy lokalną transformację geometryczną o określone wymiary w określonej kolejności.Translates the local geometric transformation by the specified dimensions in the specified order.

TranslateTransform(Single, Single)

Tłumaczy lokalną transformację geometryczną o określone wymiary.Translates the local geometric transformation by the specified dimensions. Ta metoda dołącza tłumaczenie do transformacji.This method prepends the translation to the transformation.

TranslateTransform(Single, Single, MatrixOrder)

Tłumaczy lokalną transformację geometryczną o określone wymiary w określonej kolejności.Translates the local geometric transformation by the specified dimensions in the specified order.

public:
 void TranslateTransform(float dx, float dy, System::Drawing::Drawing2D::MatrixOrder order);
public void TranslateTransform (float dx, float dy, System.Drawing.Drawing2D.MatrixOrder order);
member this.TranslateTransform : single * single * System.Drawing.Drawing2D.MatrixOrder -> unit
Public Sub TranslateTransform (dx As Single, dy As Single, order As MatrixOrder)

Parametry

dx
Single

Wartość tłumaczenia w x.The value of the translation in x.

dy
Single

Wartość tłumaczenia w osi y.The value of the translation in y.

order
MatrixOrder

Kolejność (poprzedź lub Append), w której ma zostać zastosowane tłumaczenie.The order (prepend or append) in which to apply the translation.

Dotyczy

TranslateTransform(Single, Single)

Tłumaczy lokalną transformację geometryczną o określone wymiary.Translates the local geometric transformation by the specified dimensions. Ta metoda dołącza tłumaczenie do transformacji.This method prepends the translation to the transformation.

public:
 void TranslateTransform(float dx, float dy);
public void TranslateTransform (float dx, float dy);
member this.TranslateTransform : single * single -> unit
Public Sub TranslateTransform (dx As Single, dy As Single)

Parametry

dx
Single

Wartość tłumaczenia w x.The value of the translation in x.

dy
Single

Wartość tłumaczenia w osi y.The value of the translation in y.

Dotyczy