Margins.Equality(Margins, Margins) Operator

Definicja

Porównuje Margins dwa, aby określić, czy mają one te same wymiary.Compares two Margins to determine if they have the same dimensions.

public:
 static bool operator ==(System::Drawing::Printing::Margins ^ m1, System::Drawing::Printing::Margins ^ m2);
public static bool operator == (System.Drawing.Printing.Margins m1, System.Drawing.Printing.Margins m2);
static member ( = ) : System.Drawing.Printing.Margins * System.Drawing.Printing.Margins -> bool
Public Shared Operator == (m1 As Margins, m2 As Margins) As Boolean

Parametry

m1
Margins

Pierwszy Margins do porównania pod kątem równości.The first Margins to compare for equality.

m2
Margins

Sekunda Margins do porównania pod kątem równości.The second Margins to compare for equality.

Zwraca

trueLeftaby wskazać Right ,,Bottom , i właściwości obu marginesów ma tę samą wartość; w przeciwnym razie. false Toptrue to indicate the Left, Right, Top, and Bottom properties of both margins have the same value; otherwise, false.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora toMargins.Equals(Object)The equivalent method for this operator is Margins.Equals(Object)

Dotyczy