Margins.Inequality(Margins, Margins) Operator

Definicja

Porównuje Margins dwa, aby określić, czy mają one nierówną szerokość.Compares two Margins to determine whether they are of unequal width.

public:
 static bool operator !=(System::Drawing::Printing::Margins ^ m1, System::Drawing::Printing::Margins ^ m2);
public static bool operator != (System.Drawing.Printing.Margins m1, System.Drawing.Printing.Margins m2);
static member op_Inequality : System.Drawing.Printing.Margins * System.Drawing.Printing.Margins -> bool
Public Shared Operator != (m1 As Margins, m2 As Margins) As Boolean

Parametry

m1
Margins

Pierwszy Margins do porównania pod kątem nierówności.The first Margins to compare for inequality.

m2
Margins

Sekunda Margins do porównania pod kątem nierówności.The second Margins to compare for inequality.

Zwraca

trueLeftaby wskazać Right false ,czywłaściwościBottom ,, ,lubobumarginesówniesąrówne;wprzeciwnymrazie.Toptrue to indicate if the Left, Right, Top, or Bottom properties of both margins are not equal; otherwise, false.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora toMargins.Equals(Object)The equivalent method for this operator is Margins.Equals(Object)

Dotyczy