PaperKind Wyliczenie

Definicja

Określa standardowe rozmiary papieru.Specifies the standard paper sizes.

public enum class PaperKind
public enum PaperKind
[System.Serializable]
public enum PaperKind
type PaperKind = 
[<System.Serializable>]
type PaperKind = 
Public Enum PaperKind
Dziedziczenie
PaperKind
Atrybuty

Pola

A2 66

Papier a2 (420 mm przez 594 mm).A2 paper (420 mm by 594 mm).

A3 8

Papier A3 (297 mm przez 420 mm).A3 paper (297 mm by 420 mm).

A3Extra 63

Dodatkowy papier A3 (322 mm przez 445 mm).A3 extra paper (322 mm by 445 mm).

A3ExtraTransverse 68

Dodatkowy papier obrócony a3 (322 mm przez 445 mm).A3 extra transverse paper (322 mm by 445 mm).

A3Rotated 76

Obrócony papier A3 (420 mm przez 297 mm).A3 rotated paper (420 mm by 297 mm).

A3Transverse 67

Papier obrócony a3 (297 mm przez 420 mm).A3 transverse paper (297 mm by 420 mm).

A4 9

Papier A4 (210 mm przez 297 mm).A4 paper (210 mm by 297 mm).

A4Extra 53

Dodatkowy papier A4 (236 mm przez 322 mm).A4 extra paper (236 mm by 322 mm). Ta wartość jest specyficzna dla sterownika PostScript i jest używana tylko przez Linotronic drukarki, aby pomóc w zapisaniu papieru.This value is specific to the PostScript driver and is used only by Linotronic printers to help save paper.

A4Plus 60

A4 Plus papier (210 mm przez 330 mm).A4 plus paper (210 mm by 330 mm).

A4Rotated 77

Obrócony papier A4 (297 mm przez 210 mm).A4 rotated paper (297 mm by 210 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

A4Small 10

Mały papier A4 (210 mm przez 297 mm).A4 small paper (210 mm by 297 mm).

A4Transverse 55

Papier obrócony A4 (210 mm przez 297 mm).A4 transverse paper (210 mm by 297 mm).

A5 11

Papier A5 (148 mm przez 210 mm).A5 paper (148 mm by 210 mm).

A5Extra 64

Dodatkowy papier A5 (174 mm przez 235 mm).A5 extra paper (174 mm by 235 mm).

A5Rotated 78

Obrócony papier A5 (210 mm o 148 mm).A5 rotated paper (210 mm by 148 mm).

A5Transverse 61

Papier obrócony A5 (148 mm przez 210 mm).A5 transverse paper (148 mm by 210 mm).

A6 70

Papier A6 (105 mm przez 148 mm).A6 paper (105 mm by 148 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

A6Rotated 83

Obrócony papier A6 (148 mm o 105 mm).A6 rotated paper (148 mm by 105 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

APlus 57

Papier Super/w formacie A4 (227 mm przez 356 mm).SuperA/SuperA/A4 paper (227 mm by 356 mm).

B4 12

Papier B4 (250 mm przez 353 mm).B4 paper (250 mm by 353 mm).

B4Envelope 33

Koperta B4 (250 mm przez 353 mm).B4 envelope (250 mm by 353 mm).

B4JisRotated 79

Obrócony papier JIS B4 (364 mm przez 257 mm).JIS B4 rotated paper (364 mm by 257 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

B5 13

Papier B5 (176 mm przez 250 mm).B5 paper (176 mm by 250 mm).

B5Envelope 34

Koperta B5 (176 mm przez 250 mm).B5 envelope (176 mm by 250 mm).

B5Extra 65

Dodatkowy papier ISO B5 (201 mm przez 276 mm).ISO B5 extra paper (201 mm by 276 mm).

B5JisRotated 80

Obrócony papier JIS B5 (257 mm przez 182 mm).JIS B5 rotated paper (257 mm by 182 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

B5Transverse 62

Papier obrócony JIS B5 (182 mm przez 257 mm).JIS B5 transverse paper (182 mm by 257 mm).

B6Envelope 35

Koperta B6 (176 mm przez 125 mm).B6 envelope (176 mm by 125 mm).

B6Jis 88

Papier JIS B6 (128 mm przez 182 mm).JIS B6 paper (128 mm by 182 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

B6JisRotated 89

Obrócony papier JIS B6 (182 mm przez 128 mm).JIS B6 rotated paper (182 mm by 128 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

BPlus 58

Papier doskonały/doskonały/a3 (305 mm przez 487 mm).SuperB/SuperB/A3 paper (305 mm by 487 mm).

C3Envelope 29

Koperta C3 (324 mm przez 458 mm).C3 envelope (324 mm by 458 mm).

C4Envelope 30

Koperta C4 (229 mm przez 324 mm).C4 envelope (229 mm by 324 mm).

C5Envelope 28

Koperta C5 (162 mm przez 229 mm).C5 envelope (162 mm by 229 mm).

C65Envelope 32

Koperta C65 (114 mm przez 229 mm).C65 envelope (114 mm by 229 mm).

C6Envelope 31

Koperta C6 (114 mm przez 162 mm).C6 envelope (114 mm by 162 mm).

CSheet 24

Papier w języku C (17 cali)C paper (17 in. przez 22 w.).by 22 in.).

Custom 0

Rozmiar papieru jest definiowany przez użytkownika.The paper size is defined by the user.

DLEnvelope 27

Koperta DL (110 mm przez 220 mm).DL envelope (110 mm by 220 mm).

DSheet 25

D papier (22 w.D paper (22 in. o 34.).by 34 in.).

ESheet 26

Papier E (34.E paper (34 in. o 44.).by 44 in.).

Executive 7

Papier wykonawczy (7,25 w.Executive paper (7.25 in. o 10,5.).by 10.5 in.).

Folio 14

Papier na folię (8,5.Folio paper (8.5 in. przez 13 w.).by 13 in.).

GermanLegalFanfold 41

German Legal — perforowany (8,5.German legal fanfold (8.5 in. przez 13 w.).by 13 in.).

GermanStandardFanfold 40

German Standard — perforowany (8,5 w.German standard fanfold (8.5 in. przez 12 w.).by 12 in.).

InviteEnvelope 47

Koperta zaproszenia (220 mm przez 220 mm).Invitation envelope (220 mm by 220 mm).

IsoB4 42

ISO B4 (250 mm przez 353 mm).ISO B4 (250 mm by 353 mm).

ItalyEnvelope 36

Koperta Włoska (110 mm przez 230 mm).Italy envelope (110 mm by 230 mm).

JapaneseDoublePostcard 69

Japońska podwójna pocztówka (200 mm przez 148 mm).Japanese double postcard (200 mm by 148 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseDoublePostcardRotated 82

Japońska obrócona podwójna pocztówka (148 mm przez 200 mm).Japanese rotated double postcard (148 mm by 200 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseEnvelopeChouNumber3 73

Koperta Japońska Chou #3.Japanese Chou #3 envelope. Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseEnvelopeChouNumber3Rotated 86

Japońska obrócona koperta #3 Chou.Japanese rotated Chou #3 envelope. Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseEnvelopeChouNumber4 74

Koperta Japońska Chou #4.Japanese Chou #4 envelope. Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated 87

Japońska obrócona koperta #4 Chou.Japanese rotated Chou #4 envelope. Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseEnvelopeKakuNumber2 71

Koperta Japońska Kaku #2.Japanese Kaku #2 envelope. Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseEnvelopeKakuNumber2Rotated 84

Japońska obrócona koperta Kaku #2.Japanese rotated Kaku #2 envelope. Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseEnvelopeKakuNumber3 72

Koperta Japońska Kaku #3.Japanese Kaku #3 envelope. Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseEnvelopeKakuNumber3Rotated 85

Japońska obrócona koperta Kaku #3.Japanese rotated Kaku #3 envelope. Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseEnvelopeYouNumber4 91

Japońska #4 koperty.Japanese You #4 envelope. Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapaneseEnvelopeYouNumber4Rotated 92

Japoński, #4 obrócona koperta.Japanese You #4 rotated envelope. Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

JapanesePostcard 43

Japońska pocztówka (100 mm przez 148 mm).Japanese postcard (100 mm by 148 mm).

JapanesePostcardRotated 81

Japońska obrócona pocztówka (148 mm przez 100 mm).Japanese rotated postcard (148 mm by 100 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

Ledger 4

Papier księgi (17 cali)Ledger paper (17 in. o 11 w.).by 11 in.).

5

Dokument prawny (8,5.Legal paper (8.5 in. 14 w.).by 14 in.).

LegalExtra 51

Dodatkowy dokument (9,275.Legal extra paper (9.275 in. o 15 w.).by 15 in.). Ta wartość jest specyficzna dla sterownika PostScript i jest używana tylko przez drukarki Linotronic w celu zapełnienia papieru.This value is specific to the PostScript driver and is used only by Linotronic printers in order to conserve paper.

Letter 1

Papier Letter (8,5.Letter paper (8.5 in. o 11 w.).by 11 in.).

LetterExtra 50

Letter Extra (9,275.Letter extra paper (9.275 in. przez 12 w.).by 12 in.). Ta wartość jest specyficzna dla sterownika PostScript i jest używana tylko przez drukarki Linotronic w celu zapełnienia papieru.This value is specific to the PostScript driver and is used only by Linotronic printers in order to conserve paper.

LetterExtraTransverse 56

Letter Extra (9,275.Letter extra transverse paper (9.275 in. przez 12 w.).by 12 in.).

LetterPlus 59

Litera Plus papier (8,5 w.Letter plus paper (8.5 in. o 12,69.).by 12.69 in.).

LetterRotated 75

Letter obrócony papier (11.Letter rotated paper (11 in. o 8,5.).by 8.5 in.).

LetterSmall 2

Mały papier Letter (8,5.Letter small paper (8.5 in. o 11 w.).by 11 in.).

LetterTransverse 54

Letter (8,275.Letter transverse paper (8.275 in. o 11 w.).by 11 in.).

MonarchEnvelope 37

Koperta Monarch (3,875.Monarch envelope (3.875 in. o 7,5.).by 7.5 in.).

Note 18

Zanotuj papier (8,5 w.Note paper (8.5 in. o 11 w.).by 11 in.).

Number10Envelope 20

#10 kopert (4,125.#10 envelope (4.125 in. o 9,5.).by 9.5 in.).

Number11Envelope 21

#11 koperta (4,5.#11 envelope (4.5 in. o 10,375.).by 10.375 in.).

Number12Envelope 22

#12 koperta (4,75.#12 envelope (4.75 in. o 11 w.).by 11 in.).

Number14Envelope 23

#14 koperta (5 w.#14 envelope (5 in. o 11,5.).by 11.5 in.).

Number9Envelope 19

#9 koperta (3,875.#9 envelope (3.875 in. o 8,875.).by 8.875 in.).

PersonalEnvelope 38

koperta 6 3/4 (3,625 w.6 3/4 envelope (3.625 in. o 6,5.).by 6.5 in.).

Prc16K 93

papier wielo16owy (146 mm przez 215 mm).16K paper (146 mm by 215 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

Prc16KRotated 106

16-obrócony papier (146 mm przez 215 mm).16K rotated paper (146 mm by 215 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

Prc32K 94

papier 32 KB (97 mm przez 151 mm).32K paper (97 mm by 151 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

Prc32KBig 95

Big papier (97 mm przez 151 mm).32K big paper (97 mm by 151 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

Prc32KBigRotated 108

duży obrócony papier o rozmiarze 32 KB (97 mm przez 151 mm).32K big rotated paper (97 mm by 151 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

Prc32KRotated 107

A4 obrócony (97 mm o 151 mm).32K rotated paper (97 mm by 151 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber1 96

#1 koperta (102 mm przez 165 mm).#1 envelope (102 mm by 165 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber10 105

#10 kopert (324 mm przez 458 mm).#10 envelope (324 mm by 458 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber10Rotated 118

#10 obrócona koperta (458 mm przez 324 mm).#10 rotated envelope (458 mm by 324 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber1Rotated 109

#1 obrócona koperta (165 mm przez 102 mm).#1 rotated envelope (165 mm by 102 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber2 97

#2 koperta (102 mm przez 176 mm).#2 envelope (102 mm by 176 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber2Rotated 110

#2 obrócona koperta (176 mm przez 102 mm).#2 rotated envelope (176 mm by 102 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber3 98

#3 koperta (125 mm przez 176 mm).#3 envelope (125 mm by 176 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber3Rotated 111

#3 obrócona koperta (176 mm przez 125 mm).#3 rotated envelope (176 mm by 125 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber4 99

#4 koperty (110 mm przez 208 mm).#4 envelope (110 mm by 208 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber4Rotated 112

#4 obrócona koperta (208 mm przez 110 mm).#4 rotated envelope (208 mm by 110 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber5 100

#5 koperta (110 mm przez 220 mm).#5 envelope (110 mm by 220 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber5Rotated 113

Koperta #5 obrócona (220 mm przez 110 mm).Envelope #5 rotated envelope (220 mm by 110 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber6 101

#6 koperta (120 mm przez 230 mm).#6 envelope (120 mm by 230 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber6Rotated 114

#6 obrócona koperta (230 mm przez 120 mm).#6 rotated envelope (230 mm by 120 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber7 102

#7 koperta (160 mm przez 230 mm).#7 envelope (160 mm by 230 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber7Rotated 115

#7 obrócona koperta (230 mm przez 160 mm).#7 rotated envelope (230 mm by 160 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber8 103

#8 koperty (120 mm przez 309 mm).#8 envelope (120 mm by 309 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber8Rotated 116

#8 obrócona koperta (309 mm przez 120 mm).#8 rotated envelope (309 mm by 120 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber9 104

#9 koperta (229 mm przez 324 mm).#9 envelope (229 mm by 324 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

PrcEnvelopeNumber9Rotated 117

#9 obrócona koperta (324 mm przez 229 mm).#9 rotated envelope (324 mm by 229 mm). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

Quarto 15

Papier Quarto (215 mm przez 275 mm).Quarto paper (215 mm by 275 mm).

Standard10x11 45

Papier standardowy (10 w.Standard paper (10 in. o 11 w.).by 11 in.).

Standard10x14 16

Papier standardowy (10 w.Standard paper (10 in. 14 w.).by 14 in.).

Standard11x17 17

Papier standardowy (11.Standard paper (11 in. 17 cali.).by 17 in.).

Standard12x11 90

Papier standardowy (12 w.Standard paper (12 in. o 11 w.).by 11 in.). Wymaga systemu Windows NT 4,0 lub nowszego.Requires Windows NT 4.0 or later.

Standard15x11 46

Papier standardowy (15.Standard paper (15 in. o 11 w.).by 11 in.).

Standard9x11 44

Papier standardowy (9.Standard paper (9 in. o 11 w.).by 11 in.).

Statement 6

Papier instrukcji (5,5.Statement paper (5.5 in. o 8,5.).by 8.5 in.).

Tabloid 3

Papier Tabloid (11.Tabloid paper (11 in. 17 cali.).by 17 in.).

TabloidExtra 52

Dodatkowy papier Tabloid (11,69.Tabloid extra paper (11.69 in. do 18.).by 18 in.). Ta wartość jest specyficzna dla sterownika PostScript i jest używana tylko przez drukarki Linotronic w celu zapełnienia papieru.This value is specific to the PostScript driver and is used only by Linotronic printers in order to conserve paper.

USStandardFanfold 39

German Standard — perforowany (14,875.US standard fanfold (14.875 in. o 11 w.).by 11 in.).

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji o drukowaniu, zobacz System.Drawing.Printing Omówienie przestrzeni nazw.For more information on printing, see the System.Drawing.Printing namespace overview.

Dotyczy

Zobacz też